Vil ikke ha Skadbergveien som forkjørsvei: - Jeg skjønner ikke hvorfor det er planer om det

Beboer Bendik Berntsen er ikke fornøyd med planer om å gjøre om Skadbergveien til forkjørsvei. Sola kommune mener at forskning viser at det vil bedre trafikksikkerheten.