– Mer bekymret hvis gjennomkjøringsforbudet forsvinner

FAU-leder ved Sola skole, Inge Høivik, setter sin lit til argumentasjonen som kommune, politi og vegvesen har lagt til grunn for å ikke iverksette tiltak på Nordsjøvegen og Erlingvegen. Han er likevel skeptisk til politiets ønske om å oppheve gjennomkjøringsforbudet på Erlingvegen.