Kommunen har talt trafikken etter bommen: Ser ingen grunn til ytterligere tiltak

Naboer ved Nordsjøvegen og Erlingvegen uttrykte bekymring for at bomstasjonene skulle føre til økt trafikk av bilister som vil unngå bom til og fra strendene. Telleverk kom på plass, og nå har kommunen og vegvesenet konkludert med at økningen ikke er stor nok for ytterligere tiltak.