Ordfører Tom Henning Slethei og resten av Frp-gruppen i Sola kan se tilbake på et strålende valgresultat, der de sikret seg to ekstra representanter i kommunestyret. Men det hjelper ikke. Høyre, Ap, Sp og KrF har laget en samarbeidsavtale, og Frp er, som det nest største partiet i Sola, tilbake i opposisjon.

– Det er trist. Konkurransemennesket og partimennesket i meg er irritert og tenker «søren også», men jeg som privatperson kjenner at dette var helt greit, sier han og legger til at han ser frem til mer tid med familien og mer normale arbeidstider.

Likevel, prinsipielt mener han det er trist at «det nok en gang går mot folkeviljen», som han kaller det. Til sammen ville Høyre og Frp hatt 24 stemmer. 21 rekker for å ha flertall. Den kommende posisjonen med fire partier har nå 25 stemmer.

Sto utenfor i åtte år

Slethei sier han verken er sur, eller bitter, men mener det er merkelig at det ikke ble samtaler mellom dem og Høyre.

– Realitetene er at vi ville akseptert Høyre som det største partiet og at de får ordføreren, mens vi får varaordføreren. Men de ville ikke, sier han.

I stedet hadde Høyre startet samtaler med andre partier før valget, og da valgresultatene tikket inn mandag sier Slethei at de ikke fikk respons på sine forespørsler om en samtale med Høyre. Han legger ikke skjul på at de to partiene har en gammel historie mellom seg.

– I de åtte årene før valget i 2019 sto vi utenfor og logret og ble med på alle samtalene de inviterte oss til. Men da de fikk nok stemmer med KrF og Venstre, trengte de ikke oss.

– Vi kunne ha ryddet i gammel historie

I 2019 var rollene snudd. Høyre gikk tilbake med ti prosent. Senterpartiet gikk frem, og daværende FNB fosset inn med fem representanter. Da ba Høyre om samtaler med Frp, men Frp valgte Ap, Sp og FP (tidligere FNB).

– Skal man gjøre en enkel analyse kan en si at de nå gjør det vi gjorde mot dem i 2019, men det stemmer ikke helt. Valgresultatene var annerledes, og vi snakket sammen den gangen. Høyre hadde stor tilbakegang, og det ble dermed mulighet for noe annet for vår del. I tillegg hadde vi den gangen saker vi var grunnleggende uenige med dem i, slik som sykehjemsmaten, kirken, parkeringsavgift i sentrum og Greater Stavanger, sier Tom Henning Slethei og legger til at det nok ligger litt bitterhet i historien mellom de to partiene og påpeker nok en gang at det er trist at velgerne ikke blir lyttet til.

Slethei sier dagens posisjon med sin politiske plattform på 30 punkter var noe han ønsket skulle fortsette. Han sier også at det ligger større lojalitetsforventninger mellom partiene i en posisjon enn om de hadde vært i opposisjon mot hverandre.

– Ja, Høyre og Frp har en historie, men Janne (Stangeland Rege, red.anm.) og jeg kunne ha ryddet opp i den, sier han.

– De velger å styre etter innfallsmetoden

Han viser til at valgresultatet tyder klart på at folk ønsker de to blå partiene sin politikk i Sola.

– Det kan jo være at velgerne føler seg litt lurt, sier han.

Han sier han er stolt over den måten nåværende posisjon valgte å samarbeide på etter valget for fire år siden.

– Vi inngikk en kontrakt med innbyggerne med 30 punkt vi sa vi skulle få til. Dette ønsket vi å bli målt på, og vi har klart 25 av disse punktene.

Slethei mener den kommende posisjonen velger å styre etter innfallsmetoden.

– De har ingen plattform slik vi har. Det er umulig å vite om de lykkes. Det å komme i posisjon er altså viktigere enn politikken, og det er skuffende, synes han.

Skal spille Janne god

Han legger samtidig til at Frp skal være et konstruktivt opposisjonsparti. Selv skal han gjøre hva han kan for å hjelpe den påtroppende ordføreren med det hun trenger i den nye rollen, ikke minst når det gjelder forhandlingene i styringsgruppen for Bymiljøpakken.

– I min tid var det verken en e-post, eller et dokument som forberedte meg på de krevende forhandlingene. I løpet av min første tid som ordfører hadde vi mange forhandlingsmøter på kort tid, og det var enormt krevende. Jeg klarte likevel å få gruppen med på å snu bommene i Tananger, fjerne rushtidsavgiften og å få penger til gang- og sykkelvei på Ølberg som ikke skulle vært inne på grunn av for få brukere. Jeg skal spille Janne god her når hun skal overta, fordi ellers går det ut over Sola, sier han og legger til at det betydde mye når det var på sitt mest krevende å få anerkjennelse fra næringslivet i Risavika for å ha kjempet med dem når det gjelder løsningene for Transportkorridor Vest.

Han mener Sola er i en unik posisjon på så mange områder.

– Vi mener det står enda bedre til nå enn det gjorde for fire år siden. Vår jobb nå i opposisjon er å være vaktbikkje for at den nye posisjonen fortsetter i samme retning og ikke setter noe av dette over styr med feil disponeringer. Det er en lovnad fra oss til våre velgere at vi skal følge med på, sier Slethei.

– Min jobb er å få et flertall bak Høyre

Påtroppende ordfører Janne Stangeland Rege sier til Solabladet at hun hadde én jobb ved valget.

– Min jobb var å få Høyre i en posisjon. Valgresultatene gjorde at vi nå er desidert størst, og det betyr at veldig mange ønsker at Høyre skal være med og styre kommunen, sier hun.

Hun sier at Høyre og Frp kunne ha samarbeidet.

– Det var jeg også tydelig på i 2019, da vi ønsket det. Men de tenkte annerledes. Jeg var ikke bitter den gangen, og er det fortsatt ikke. Denne historien mellom partiene ligger før min tid, så det er ikke noe jeg er en del av. Politikk handler om å komme i posisjon for å få utført den politikken en har gått til valg på, sier hun.

Kunne ikke vente på Frp

Hun sier at Høyre ikke kunne sitte og vente på at Frp eventuelt fikk et flertall sammen med de partiene de styrer med i dag.

– Frp var tydelig på at de ønsket å fortsette med de partiene de er med i dag, og som førstevalget til Høyre måtte jeg finne ut hvordan vi kan få flertall. Dermed begynte vi samtaler med flere. Da valgkvelden kom var det utenkelig for oss å snu ryggen til de partiene vi hadde begynt å samtale med. Det er ikke slik vi jobber, sier Stangeland Rege.

Hun sier hun håper på et godt samarbeid med Frp fremover i mange saker og avviser at det er noen innfallsmetode som ligger til grunn for flertallets politikk.

– Vi har valgt ikke å ha så mange punkter, fordi vi er opptatt av de lange linjene. Vi har funnet at vi kan samarbeide, men samtidig har vi respekt for at vi er fire ulike parti med hvert vårt partiprogram, sier Stangeland Rege.