Siden konferansen og utdelingen har vært utsatt på grunn av koronapandemien, skal de hedre både vinnerne fra 2020 og 2021. Vinnerne kåres av yrkesopplæringsnemnda i Rogaland.

Årets lærebedrift kjennetegnes blant annet av å ha et godt system for opplæring av lærlinger og lærekandidater, samarbeid med skoler og jobber aktivt med å skape et godt arbeids- og læringsmiljø som fremmer utvikling og læring, både som fagarbeidere og menneske.

Årets hederspris kjennetegnes ved stort engasjement og som en god ambassadør for fag- og yrkesopplæring. Mottakere kan være enkeltpersoner, lærlinger, prøvenemndsmedlemmer, lærebedrifter, kommuner, opplæringskontor, skoler, organisasjoner eller andre som på en unik måte har vist stort engasjement og som framstår som en fremragende ambassadør for fag- og yrkesopplæring

Nominerte for «Årets lærebedrift 2020»:

 • Baker Hughes
 • ConocoPhillips
 • Hydro Aluminium Karmøy
 • Rosenberg Worley AS
 • TINE Meieriet Jæren

Nominerte for «Årets hederspris 2020»:

 • Ivar Lien
 • Benedicte Smith
 • Egil Ove Wulvig
 • Janne Johnsen

Nominerte for «Årets lærebedrift 2021»:

 • Bjelland AS
 • Stavanger kommune
 • Stena Recycling avd. Haugesund
 • Ørland Transport

Nominerte for «Årets hederspris 2021»:

 • Anita Løyning
 • Kjetil Gjøse
 • Laila Helland
 • Magnar Vedøy