Køyrde i grøfta med tjuvegods

Av

Stolen bil av vegen på Sandesletta.