Lite tog, men stor glede

Av

Selv om det falt noen dråper på toget fra Tjelta og Hålandsmarka var det bare smil å se blant barn og voksne.