Tjelta barnehage skal ansette ny barnehagelærer - disse har søkt jobben

Fire kvinner og to menn har søkt jobben som barnehagelærer på Tjelta.