Til alle lærere i Sola: - Takk!

Leder av Utdanningsforbundet Sara Sanne Opdahl skryter av lærerne i solaskolen.

Leder av Utdanningsforbundet Sara Sanne Opdahl skryter av lærerne i solaskolen. Foto:

Av

- Der man kunne valgt å klage på dårlig tid til omstrukturering og manglende ressurser har vi kun sett det motsatte - en stå på-vilje uten sidestykke. Det er imponerende!

DEL

MeningerLESERBREV: Torsdag 12. mars varslet regjeringen de mest inngripende tiltakene Norge har sett i fredstid. Dette førte til at hverdagen for de fleste av oss brått ble veldig annerledes. Helsearbeidere i hele Norge har fått sin velfortjente hyllest for måten de gått i beredskap og vært i ytterste ledd for å bekjempe det mye omtalte viruset. En yrkesgruppe som i mindre grad har vært trukket fram er lærere i skole og barnehage. Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil gjerne skryte av våre egne.

Da skoler og barnehager ble stengt med få timers varsel måtte lærere omstrukturere og fornye arbeidsmetoder rekordraskt. Undervisning, planer og møter som var planlagt både på kort og lang sikt måtte utgå, samtidig som elever fortsatt skulle ha sitt undervisningstilbud. Tekniske løsninger måtte anskaffes, læres og implementeres fra fredag til mandag. Timeplaner måtte legges om. Elevkontakt måtte opprettes i nye forum, det samme måtte fagmøter, klassemøter, trinnmøter, personalmøter, plantid og treffpunkter med alle instanser utenfor skolen. Utfordringen var enorm, men vår klare oppfatning er at den digitale undervisningshverdagen i all hovedsak har gått bra.

Det aller mest imponerende ved dette er den enorme viljen og positiviteten vi har opplevd gjennom hele perioden. Viljen og ønsket om å få dette til - i all hovedsak for barna - har gjort at mange elever har fått ikke bare undervisning, men også muligheten til å se og snakke med lærere og medelever i en tid som sikkert oppleves skremmende for mange. Vi har sett mange eksempler på ny, kreativ undervisning over nett. Vi vet om lærere i skole og barnehage som har hatt digital bursdagsfeiring for elever og barn, hvor lærer har pynta egen stue hjemme med ballonger og bursdagshatt for å gjøre stas på bursdagsbarnet. Vi vet om barn i barnehage som likevel har fått krone, selv om en ikke kunne få feire dagen i barnehagen. Vi vet om skoler og barnehager som har laget digitale fellessamlinger med sang, underholdning og hilsener. Vi vet om gymlærere som har instruert aerobic for elevene over nett, og musikklærere som har forsøkt å lære bort instrumenter og dans. Vi kjenner og til mange episoder hvor lærere har ringt elever om morgenen for å få de opp og våken til undervisning digitalt. Flere eksempler kunne vært trukket fram. Der man kunne valgt å klage på dårlig tid til omstrukturering og manglende ressurser har vi kun sett det motsatte - en stå på-vilje uten sidestykke. Det er imponerende!

Etter hvert som skoler og barnehager gradvis har åpnet har nye utfordringer stått for tur. Nasjonale veiledere har gitt tydelige og utydelige føringer på hvordan dette skal foregå i samsvar med smittevern. Vi har alle lært oss et nytt ord: kohort. For å ikke være for mange i en kohort har ansatte tidvis gått hele arbeidsdager uten pause. Nye omstruktureringer har vært nødvendig. Kabaler for plantid, undervisning, friminuttstider, hentetider, innganger/utganger, samt omfattende rutiner for vasking og smittevern fikk man i siste runde en arbeidsdag på å få på plass. Den største skolen i Sola har 580 elever og 60 ansatte.

Likevel: det råder positivitet. Elevene har skjønt alvoret, og har tatt skole- og barnehagehverdagen tilbake på en forbilledlig måte. Det har lærere og ledere lagt til rette for.

Flere ting kunne vært nevnt her. Vi kunne skrevet om at man fra neste skoleåret skal ha helt nye læreplaner i norsk skole, og at det omfattende arbeidet med dette har gått parallelt med alt det andre. Vi kunne skrevet om at mange lærere i skole og barnehage har egne barn de har hatt ansvaret for hjemme, samtidig som de har fulgt opp klasser på opptil 28 elever digitalt, eller om ansatte i barnehage som gir den omsorgen barna der trenger, samtidig som de selv har nære bekjente i risikosonen. Likevel har ikke denne perioden vært preget av klaging og misnøye, men vilje til å få dette til på en best mulig måte - først og fremst for barnas skyld. Takk lærere - det er med stolthet og glede vi får lov til å representere dere!

Send ditt leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags