Tett i tett med parkerte fly på Sola - og flere kommer

Flyselskapene setter flere fly på bakken. På Stavanger lufthavn Sola står det nå rekker med parkerte fly.