Tanangerfirma er konkurs. Skylder 8,7 millioner kroner

Selskapet er ikke i stand til å betale ned gjelden sin, og er dermed tatt under rettens behandling som konkursbo.