Ordføreren sendte brev til fylkestannlegen om Tananger-nedleggelsen. Dette fikk han i svar

Unnlater å svare direkte på kritikken om at saken aldri ble oversendt kommunen.