Slik kan rørtomta se ut

Av

Rørtomta i Risavika havnering skal bli til kontor, bevertningssted og butikker.