Politikerne oppfordrer folk til å sykle eller ta buss, men kjører gjerne bil selv

Av

Sola-politikerne som stemte for Bymiljøpakken mener det er viktig å få flere over på kollektivtransport for å redusere kø, men hvordan reiser de selv til jobb?