Sola med på stort sykkelprosjekt

Av

Sola er en av tolv kommuner som skal være med på prosjektet som totalt får fem millioner fra Miljødirektoratet.