På bakgrunn av en rapport fra Datatilsynet om Metas behandling av personopplysninger på Facebook, har Stavanger universitetssjukehus (SUS) gjort en vurdering av tilstedeværelsen på Facebook og Instagram.

– Vi har ikke tilstrekkelig kunnskap om, eller kontroll over, hvordan data om følgerne våre behandles. Det er en risiko vi ikke lenger ønsker å ta, sier kommunikasjonsdirektør Helga Strand Vestbø i et innlegg på nettopp Facebook.

Sykehuset går av Facebook og Instagram fra 1. juli. Samtidig skriver de at Facebook og Instagram lenge har vært viktige kanaler, men at de vet for lite om hvordan Facebook og Instagram håndterer personopplysningene til følgerne.

Som en del av risikovurderingen, har SUS også sett på etiske og prinsipielle problemstillinger knyttet til tilstedeværelse på Facebook og Instagram. Både personvernombudet og klinisk etikk-komité har kommet med uttalelser. Hovedtillitsvalgt Mette Øfstegaard har representert tillitsvalgtgruppen i arbeidet, skriver SUS på egne nettsider.

– Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan Meta bruker og deler videre opplysninger om våre medarbeidere, pasienter og andre som følger oss i sosiale medier. Derfor mener vi det er riktig at vi nå tar en pause, sier Øfstegaard.

Sykehuset har over 30.000 følgere på Facebook, 17.000 på Instagram og i underkant av 2.000 på Nye SUS sin Instagram-konto. SUS vil fortsatt være til stede på Twitter og LinkedIn, hvor de har henholdsvis 2.400 og 7.000 følgere.