Her kommer atkomsten til sykehuset

Av

Ny atkomst, undergang og gang- og sykkelvei til nytt sykehjem er under planlegging.