Dette er alle partiene enige om

Av

De tre partiblokkene i Sola er for tiden uenige om mye, men én ting er alle enige om.