Kommunen vurderer å bygge omsorgsboliger

Av

Det er behov for en mellomting mellom hjemmetjeneste og institusjon, mener rådmannen.