Hilding jakter trenere

Av

Primus motor for Sande svømmeklubb, Hilding Aareskjold, håper yngre krefter vil trå til for at breddeklubben skal bestå.