Gå til sidens hovedinnhold

SV reagerer mot Pippi og gutteklubben Grei

«Jeg så også på Pippi da jeg var barn, Rune. Og DET er ingen unnskyldning for den ordbruken som fant sted i kommunestyret torsdags kveld.»

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Les tilsvar fra Frp-politiker Rune Ydstebø og ordfører Tom Henning Slethei nederst i saken.

MENINGER: Det gikk et lite gisp gjennom salen når representant Rune Ydstebø omtalte en gruppe barn som lider i denne verden, som «fattige negerbarn». Flere kunne ikke tro det de hørte.

Like ille er det at ordfører Slethei ikke bare lot partikollega Ydstebø fullføre innlegget sitt, men også unnskyldte han i etterkant med at «slik jeg kjenner Rune la han ikke noe i det». På reaksjoner om hvorfor han ikke ble stoppet, var responsen til ordfører at «han hadde jo allerede sagt det, så det hadde ikke hjulpet å klubbe han ned». Dette blir helt feil. Selvfølgelig hadde det hjulpet. Det handler om at vi ikke kan akseptere den typen ytringer i vår kommune! Det har dessuten lite betydning at han ikke la noe i det, sett i den sammenheng at ordfører lot en folkevalgt stå på talerstolen, i vår kommunestyresal, i en kommune som tar «ansvar for hverandre», i et land som har inkorporert FNs rasismekonvensjon, å ytre seg på den måten. Det var riktig nok ikke ordføreren som sa ordet, men ordføreren tok heller ikke grep når feilen var begått.

Påfallende er det også at det tydeligvis er egne regler som gjelder for stygg ordbruk fra mannlige partikolleger. For noen måneder siden ble nemlig jeg, som både er relativt «ny i gamet» og kvinne fra et annet parti, klubbet ned for å beskrive situasjonen i flyktningleiren Moria som «forjævlig» - og det uten mulighet til å fullføre innlegget mitt eller med noen velmente ord fra ordfører på vei ned fra talerstolen. Jeg hadde forøvrig også allerede sagt det. Skulle det mot formodning bli en neste gang, må reglene være like for alle – for slik forskjellbehandling av kommunestyrerepresentanter er problematisk fra det som oppleves som gutteklubben grei.

Unnskyldningene fra ordfører, samt Ydstebøs tynne bortforklaring om at han er en annen generasjon og vokste opp med Pippi på barne-tv, tyder på at de slettes ikke virker å forstå at ord er makt. Noen ord er faktisk direkte sårende og skadelige, stigmatiserende og rasistiske. I lys av Ungdomsrådets nylige spørreundersøkelse om rasisme i Sola er dette særdeles trist at skjer i kommunens øverste organ. Jeg er lei meg på vegne av representant Hamza Ali i Ap, og alle andre barn, unge og voksne i Sola som må tåle at slik ordbruk fortsatt eksisterer i samfunnet vårt.

Jeg så også på Pippi da jeg var barn, Rune. Var det noe jeg lot meg inspirere av da jeg så eventyrene som liten, så var det at jenter også kunne være sterke, tøffe og fulle av pågangsmot, og viktigheten av å strekke ut ei hånd til de som trenger det – ikke menneskekarakteristikker som hører hjemme i steinalderen. Det handler ikke om generasjoner, men holdninger. At du så Pippi som barn er derfor ingen unnskyldning for den ordbruken som fant sted i kommunestyret denne torsdag kveld. Og det bør heller ikke ordføreren unnskylde.

Slik svarer Frp-politikeren

- Som representant for Frp hadde jeg et innlegg under Moria-interpellasjon til SV. Jeg påpekte som flere andre at det var en rikssak og handlet om asylsøkere og ikke flyktninger. Og fulgte opp med at dersom vi virkelig ville hjelpe flere ytterst fattige og flyktninger så finnes det 65 millioner i fattige Afrika der barn sulter ihjel. Jeg brukte n-ordet uten nedlatenhet, intet vondt ment, det er et ord som henger igjen hos oss som er nærmere 60 år, da det både i skolebøker, media og reklame ble brukt dette ordet uten noen form for negativitet, det var en beskrivelse av folk i Afrika. Det sagt, idag er det ugreit å bruke n-ordet, og jeg beklager igjen offisielt som jeg gjorde fra talerstolen i mitt neste påfølgende innlegg, skriver Rune Ydstebø i en epost til Solabladet fredag morgen.

Slik svarer ordføreren på innlegget

- Som ordfører og møteleder kan det være krevende å trekke opp grensen for når representanter skal «klubbes» for upassende ordbruk i kommunestyresalen. Alle folkevalgte kommunestyrerepresentanter har et selvstendig ansvar for å opptre med verdighet på kommunestyrets talerstol.

Under kommunestyret torsdag 15. oktober reagerte også ordføreren da representanten Ydstebø i debatten brukte et ugreit og uheldig ord som ikke skal brukes. Uheldigvis gikk det litt tid å fordøye og reflektere over representantens ordvalg og lengre inni hans innlegg ville det ikke hatt noen hensikt å «bruke» klubba.

Jeg valgte da å avvente til representanten Ydstebø var ferdig med sitt innlegg og gav han da en korreks og irettesettelse for at ordvalget var ugreit og upassende og ikke skal brukes fra kommunestyrets talerstol. Jeg gjorde også en feil da jeg forsøkte å forklare ordbruken med at jeg personlig vet at han ikke hadde onde hensikter med sitt ubeviste ordvalg. Det burde jeg ikke ha gjort, det var Ydstebøs ansvar å forklare seg.

Det var og ble en ugrei stemning for et ordvalg som aldri burde eller skulle ha funnet sted. Ydstebøs unnskyldning i etterkant ble heller ikke tatt godt imot fordi han der også sa ting som gjorde han ytterligere misforstått.

Som ordfører skal jeg etter beste evne forsøke å lede hele kommunestyremøtene gjennom enkle og vanskelige debatter på en rettferdig og god måte. Dette er ikke alltid like lett. Det er flere som bevisst, eller ubevisst, kan komme til å bruke ord og uttrykk som ikke er passende i kommunestyret. Ordføreren har etter et tidligere kommunestyre fått kritikk fra andre kommunestyremedlemmer da jeg ikke «klubbet» representanten Lindgren etter at hun brukte et banneord som andre følte seg støtt av selv om Lindgren i sitt leserbrev her er mest opptatt av den gangen hun ble klubbet og irettesatt.

Ordføreren legger stor vekt på å opptre upartisk og rettferdig både ovenfor de ulike partier, men også kjønn. Det er dumt og trist at representanten Lindgren mistenker at det ligger en bevist holdning fra ordfører bak det som skjedde under kommunestyret 15. oktober. Ordføreren fikk etter møtet flere meldinger fra ulike partier, også fra opposisjonspartier, at det var en krevende debatt, men at møteleder håndterte møtet bra.

Jeg ønsker å understreke at jeg gjorde mitt beste, og det vil jeg fortsette med.

Les også

Sterke reaksjoner i kommunestyret etter at Frp-politiker sa «negerbarn» fra talerstolen: – Jeg beklager, det lå ingen vond mening bak det

Kommentarer til denne saken