Å gi barn og unge de beste oppvekstvilkår er en av våre viktigste oppgaver. Derfor satser Høyre sterkt på barnehage, skole og tilbud til barn og unge. Vi skjermer skolebudsjettene, slik at solaskolen kan ta de nødvendige grep for å gi elevene kvalitet, omsorg og opplevelsen av mestring. Det er avgjørende at våre barn i løpet av oppveksten får muligheten til å utvikle seg og tilegne seg ferdigheter og kunnskap som er nødvendig for å mestre eget liv og kunne delta i arbeid og i sosiale fellesskap.

Sola Høyre vil prioritere solaskolen som vårt viktigste verktøy for kunnskap, sosialpolitikk og mestring. Vi vil sikre at skolen har et sterkt kunnskapsfokus slik at både de som har faglige utfordringer får hjelp til å løftes, mens de som er faglig sterke får muligheten til å utvikle seg videre.

Vi vil ha en overvekt av tiltak som treffer kjerneoppgavene i skolen, fremfor å prioritere gratis skolefrokost.

Hjelpetjenestene jobber med tidlig innsats. Flertallet i kommunestyret har nå vedtatt å fjerne hele tre årsverk i hjelpetjenestene, som er en støtte til barn, foreldre, barnehage, skole og fritidsarena. For Høyre er tidlig innsats ikke bare luftig prat, derfor vil vi beholde disse stillingene. Når vi folkevalgte så ofte snakker om tidlig innsats, må vi også mene det i praksis. Vi kan ikke legge oss bakpå her. Elever som sliter må få hjelp tidlig i skoleløpet, slik at små problemer ikke vokser seg store. Vi må derfor se barns utfordringer og behov allerede i barnehagen. På den måten sikrer vi i større grad at ingen faller fra, og legger til rette for at alle barn opplever mestring.

Lærerne er den soleklart viktigste faktoren for læring, kunnskap, mestring og trivsel i solaskolen. Derfor må vi satse på lærerne i kommunen vår. Samtidig må skolen forberede elevene på en digital arbeidshverdag som er i konstant endring. Det vil kreve målrettet satsing, utvikling av digital kompetanse og fornyelse av digitalt utstyr og hjelpemidler.