Vil ha flere parkeringsplasser ved UiS

Av

Flertallet i Utvalg for plan og miljø synes én parkeringsplass per 30 boliger på universitetsområdet er for lite.