LESERBREV: Når dette skrives betaler vi – «vanlige folk» kr 2,34,- for å bruke 1 kw i 1 time. Nettleie ikke inkludert. I 1,2 millioner hjem har «vanlige folk» fyrt opp i vedovnen eller peisen for å holde varmen. Kraftbyråkratene har gledet oss med å fortelle at kraftprisen vil ligge på dette nivået gjennom vinteren, kanskje enda lenger. Vi må bare godta dette, slik er parolen. Ikke nok med det. Nettleien legges om fra 1. januar. Den timen du bruker mest strøm gjennom måneden, blir den faste daglige nettleien, selv om øvrig daglig strømbruk gjennom måneden blir langt lavere. Sannsynligvis vil dette medføre økt nettleie for de fleste. Kan dette være et lovlig vedtak? Har en ikke rett til kun å betale for den strømmen en bruker. Millioner av tonn miljøfiendtlig CO 2 gass virvler opp i atmosfæren. De som bor i boliger uten pipe har hentet frem den gjenværende propangassen fra i sommer, benket seg i boligens minste rom, og varmer opp kroppen med varmt vann som kaffen skal lages av.

Samtidig kan vi i mediene lese at regjeringen gjennom store kabler som gløder av kilowatt tømmer våre store vannmagasiner oppe i fjellheimen. Oppsamlede vannreserver vi alltid har trodd skulle sikre en trygg energitilgang gjennom den kalde vinteren, med et lite øre-påslag, vi alle aksepterte.

Regjeringen er urolig for den lave fyllingsgraden i våre vannmagasiner, og har av den grunn økt eksporten av strøm til utlandet, slik at vannstanden krymper ytterligere. Den har uttalt at det er der hvor det betales mest, strømmen vår sendes. Samtidig må regjeringen har blitt overrasket over at vanlige folk forventer lav ladepris for å ønske å kjøpe, og å lade sine elektriske biler rundt omkring i det ganske land. Mange har allerede uttrykt forbitrelse over at de valgte e-bil.

Slik skaffer myndighetene seg ryggdekning for å øke kraftprisen ytterligere, slik at vi «vanlige folk» skal bli skremt til å slå av ytterligere kraftkrevende elektriske installasjoner. Vanlige folk med tilgang til elver og bekker, bør vaske klærne sine her.

Vi «vanlige folk» må legge til grunn at det norske Stortinget en gang med stort flertall vedtok at det er helt greit å ha tegnet et forpliktende medlemskap i en utenlandsk kraftpool, som bestemmer kraftprisen for «vår»strøm. Eksport av arvesølvet vårt til våre naboer, synliggjøres nå ved at vi «vanlige folk» blir påført en ekstra skatt som for enkelte kan komme opp i flere 10 000 kroner. Det er imidlertid en trøst at et flertall av stortingsrepresentantene for noen uker tilbake vedtok at noen av oss «vanlige folk» som allerede har nedsatt betalingsevne, skal motta en ekstra «strøm-støtte» på kr 2950,- til bruk gjennom vinteren.

Stortinget besitter/eier 143 leiligheter i Oslo, som blir benyttet av representanter som har sin faste boligadresse 4 mil utenfor Stortinget. Det er et stort paradoks at stortingsrepresentantene har vedtatt at representantene bor her helt gratis. De betaler altså ikke for en eneste kilowattime. Er alle leilighetene bebodd, er det altså kun 26 av politikerne som bor andre steder, og som må bruke noen 10.000 kroner av sin millionlønn til dekning av sin strømregningen. Det må vel føles urettferdig? Altså: politikerne som har vedtatt denne ordningen, har samtidig måttet være klar over at det blir vi «vanlige folk» som også må betale deres strømregning.

Jeg tror stortingsrepresentantene og regjeringen skal prise seg lykkelige over at den rettferdighetssans som våre forfedre, vikingene, praktiserte, har dødd ut. Hvis ikke er det ikke utenkelig at høvdingen fra Jæren Ketil Solvik-Olsen hadde mobilisert «vanlige folk» i en energihær som skulle farte opp og nedover langs vår kyst for å stenge av kablene som fører «vår» strøm ut i havet.

Det bør finnes små konsesjonsfrie minikraftverk i markedet som kan plasseres på kjøkken eller på badet hos «vanlige folk» Kraftverket kan kobles til en vannkran, som trolig kan gi et godt trykk om hovedkranen åpnes opp til maks. Turbinen vil kunne produsere nok strøm til viktige funksjoner i våre boliger. Etter at vannet har forlatt turbinen kan det samles og brukes til nødvendig ned-spyling i toalettet.

Kraftselskapene i det ganske land opplever nå fantastiske økonomiske overskudd i milliardklassen. Det antas at de betrakter inntektene som et resultatet av en godt utført jobb og gode medarbeidere. Hvor havner pengene? Jo, til eierne, kommunene, med beskjed til «vanlige folk» om at pengene således vil komme alle til nytte. Det er ikke kommunene som har skapt de eventyrlige inntektene. Det er brukerne, oss «vanlige folk».

Det hele kan ordnes i demokratiets beste ånd: Det store ekstra overskuddet kraftselskapene oppnår, føres tilbake til abonnentene. Jeg våger den påstand at vi «vanlige folk» representerer mer enn 50 prosent av den norske befolkning, og har således et stort, solid flertall. Jonas Støre. Det er du som er høvdingen for oss «vanlige folk». Du må gi oss strømmen tilbake – NÅ. «Noen» i flokken kan komme til å fryse i hjel!