Vil ha buss til alle i Tananger

Av

Denne gjengen synes ikke det er rettferdig at det nye boligfeltet på Jåsund skal få et godt busstilbud på bekostning av dem.