Det er gått én måned siden Guro Jakobsen Stranden og Christin Ellingsen fortalte at de ønsker å starte opp et demenskor i Sola. Siden da har mye skjedd. De koblet på Sola frivilligsentral, og derfra har ballen begynt å rulle.

– Det er disse ildsjelene som har fått dette til, og det er frivillige som skal drive det. Vi koordinerer og er støtteapparatet som skal hjelpe dem med å lykkes, sier daglig leder i frivilligsentralen, Heidi Reiersen.

Nyansatt demenskoordinator i kommunen, Aina Ivesdal og demenssykepleier Britt Bjørnestad Jakobsen har mye kompetanse på området og fungerer som konsulenter i prosessen. Med seg har de også Sola demensforening som både har mye kunnskap og et stort nettverk.

Positive tilbakemeldinger

Så langt har 12–13 personer meldt seg til å være frivillige til å drive koret. Det sier Reiersen er veldig kjekt.

– Det som er ekstra kjekt er at dette er personer som har kunnskap om demens og om musikk, sier hun.

Hun tror enda flere vil melde seg etter hvert. Selv om de planlegger oppstart andre uken i september mener hun det er viktig å ikke skynde seg for å få ting på plass.

– Dette skal vi gjøre grundig, og det er også mye som vil gå seg til etter hvert, sier hun.

Guro Jakobsen Stranden forteller at hun har fått mange positive tilbakemeldinger etter at det ble kjent at hun og Christin planlegger et demenskor. Selv er hun i gang med å lage musikklister.

– Deltakerne må også få lov til å være med på å bestemme. Folk har jo forskjellig musikksmak, sier hun.

Vil gi folk gode opplevelser

Nå søker de etter deltakere, og her har demenssykepleier Britt allerede vært i kontakt med hjemmetjenesten. Budskapet om et kommende demenskor skal spres, og her er det bare å melde sin interesse. Det kan gjøres enten ved å kontakte frivilligsentralen, melde seg på via frivilligsentralens nettside, eller ved å kontakte demenssykepleier, eller demenskoordinator.

– Her er det bare å komme og synge med den stemmen man har. Det betyr ikke noe om man ikke har sunget før. Det viktigste er at kormedlemmene skal sitte igjen med en god følelse. Musikk har en positiv effekt, og mange så jo på «Demenskoret» på NRK hvilken glede dette ga, sier Britt Bjørnestad Jakobsen.

Hun har innhentet erfaringer fra andre kommuner som også har gått i gang med demenskor, slik som Gjesdal, Sandnes, Stavanger og Hå. Alle er i oppstartsfasen, og det gjøres litt ulikt i kommunene.

– Vi trenger ikke finne på noe nytt, men kopiere fra det som fungerer hos andre, mener Heidi Reiersen.

Håper på driftsstøtte fra kommunen

Det trengs fortsatt flere frivillige, samt pårørende for dem som trenger følge. Det kan være alt fra familie, naboer, besøksvenner, eller andre som kan tenke seg å bidra. Demenskoret vil holde til på Tananger bo- og hjemmetjenester, Tabo, og ha øvelser en dag i uken.

– Jeg har møtt mange som sier de gleder seg til dette. Dette koret er for mennesker med kognitiv svikt enten de bor hjemme, eller på sykehjem, sier demenssykepleieren.

Christin Ellingsen påpeker at det er viktig at demenskoret får en kontinuitet og forutsigbarhet, og hun håper på støtte fra kommunen.

– Vi savner en politisk forankring slik at vi kan sikre et varig tilbud. Flere andre kommuner har det, og det ville vært kjekt å ha kommunen i ryggen, sier hun.

Som eksempel har politikerne i Sandnes kommune nylig satt av 85.000 til oppstart av demenskor og deretter 165.000 kroner årlig i tre år som et prosjekt som skal evalueres.

– God kombinasjon

Dersom næringslivet ønsker å bidra er det også kjærkomment.

– Litt mat til øvelsene, eller T-skjorter til koret, for eksempel, sier Guro Jakobsen Stranden som et forslag.

De har stor tro på at å få realisert et demenskor. Det blir taushetsplikt for dem som er involvert i koret. 19. juni blir det et informasjonsmøte for de frivillige slik at de kan bli kjent med hverandre.

– Med ildsjeler som disse, fagfolk og frivillighet har vi en veldig god kombinasjon. Dette er helt nytt i Sola og må gå seg til, men dette har vi stor tro på at vi skal få til, sier Heidi Reiersen.