Det siste året har menighetene i Sola opplevd at familier har utsatt eller avlyst dåp. Pandemien har i perioder ført til store begrensninger, både når det gjelder hvem og hvor mange som kan være til stede i kirkene. I perioder har det kun vært åpnet for dåp i separate gudstjenester med kun foreldre, søsken og to faddere til stede.

At samtlige dessuten måtte være fra samme kommune, gjorde naturligvis situasjonen vanskelig for mange. For å imøtekomme behovet for dåp, gikk de fire menighetene i Sola derfor sammen om å tilby dåp på hver sine lørdager i mai og juni.

Pågangen har vært størst i Sola menighet, der ni barn ble døpt lørdag 12. juni, fordelt på tre dåpsgudstjenester. Et av dåpsbarna var Vilde Dagestad Reinhardt, som ble båret av en stolt storesøster.

– Fin opplevelse

– Maja syntes det var stas å få lov å bære Vilde til dåp, forteller mor Madli.

– Vi har tidligere hatt dåp både på lørdag og søndag. Det jeg synes er fint med å ha dåp på en lørdag, er at det da er en egen dåpsgudstjeneste der hovedfokuset er barn.

Madli Dagestad Reinhardt var godt fornøyd etter gudstjenesten:

– Hele gudstjenesten var fin, med tanke på stemning og budskap. Det var også nydelig med solosang, synes hun.

I anledning dagen sang nemlig Maria Pettersen, som i år er russ, en vakker dåpsvise på dialekt. Dåpsseremonien var ellers rammet inn av sommersol og orgelmusikk, til stor glede for både solabuer og tilreisende gjester.