Den vil binde sammen Sørmarka og området der Sykkelstamvegen blir bygd. I den forbindelse må vegvesenet stenge all trafikk mellom Åsen og Diagonalen to netter denne uken.

Natt til 3. november blir begge kjøreretninger på E39 Motorveien stengt fra onsdag 2. november klokken 21.00 til torsdag klokken 06.00.

Natt til lørdag 5. november skal bruen heises på plass og da blir E39 stengt i begge retninger. Arbeidet starter fredag 4. november klokken 21.00 og er planlagt ferdig til 06.00 lørdag, men arbeidet er komplisert og det kan bety at strekningen blir stengt lengre enn planlagt.

Omkjøring blir via Hinna og Ullandhaug.