I forbindelse med at entreprenøren skal bygge ny kulvert for gående ved Ikea, blir den midlertidige avkjøringsrampen på E39 ved Ikea opp til Løwenstrasse stengt fra tirsdag 30.05. til torsdag 01.06 mellom 09.00 og 14.00.

Årsaken er at det skal spuntes (støttekonstruksjon for å holde løsmassene unna). Dette er støyende arbeid, som av hensyn til naboene ikke bør utføres på kveld og natt.

Trefelling på Bogafjell

I tillegg skal det ryddes trær langs E39 lenger sør. Entreprenøren Vassbakk & Stol har startet forberedende arbeid på Hove-Osli kontrakten. I neste uke starter de med å felle trær langs E39 og langs gang og sykkelstier i Bogafjell-området.

Dette vil føre til at trafikken på E39 må stenges i korte perioder fra 21.00 til 06.00. Dette skjer når det er trær som står nær E39.

Skoler og andre brukere av gang og sykkelstiene blir varslet om aktuelle alternative ruter. Det blir skiltet mens arbeidet pågår.

– Vi ber om at bilistene tar hensyn til at det i perioder vil foregå arbeid langs veien, skriver Vegvesenet.