Noen ganger i året får vi en idé om hvordan det kunne vært i Solakrossen. Det skjedde i helgen under Solabladets hundredelsmaraton, det skjer under Sola smaksfest og Parking Day, og vi husker det fra årene med Soladagene. Ellers i året er Solakrossen full av biler som ikke trenger å være der. Ja, å gjøre gaten om til gågate er omstridt. Ikke engang alle som driver butikk ønsker å stenge den for biltrafikk.

Vi mener at Sola sentrum og Solakrossen især aldri vil bli en attraktiv sentrumsgate der barn, ungdom og småbarnsfamilier har lyst til å oppholde seg slik den fremstår i dag.

Lørdag løp 700 barn under Solabladets hundredelsmaraton. Langs løypen sto foreldre, søsken og besteforeldre og heiet dem frem. Sammen med andre som bare var ute for å handle, men som la merke til aktivitetene og syntes det var gøy å se på, var det i løpet av halvannen time et par tusen mennesker i Solakrossen, eller «slipset» som både kommunen og gårdeierne kaller den. I rådhusparken konkurrerte speidere fra fire foreninger under St. Georgs dag. Med andre ord; det vrimlet med folk.

Da aktivitetene var over var sentrum folketom. Vi ser det samme på 17. mai. Folk kommer i hopetall for å delta, men så snart aktivitetene er over er de borte.

Vi mener det er for lite som holder dem i sentrumsgatene. Med noen hederlige unntak er det få steder der en kan sette seg ned og kose seg etter et arrangement med noe å spise og drikke. Mange nye restauranter er kommet til, men de fleste har få sitteplasser. Det blir dermed take away. Folk kommer til sentrum for å hente maten sin, ikke for å bli.

Det er vår, og park og gravlund har forskjønnet sentrum med kommuneblomsten viola tricolor og andre vekster. Det hjelper, men man kan ikke leke med dem. Det er heller ikke nok steder å sette seg ned for å nyte synet av dem.

Stenger man Solakrossen for bilkjøring, noe det allerede er planer om, åpner det seg nye muligheter. Ingen vil realisere en restaurant med uteservering i krossen når gaten er full av biler. Først når den er blitt en gågate kan uteservering, torg, lekeplasser og andre aktiviteter bli innhold i sentrum. I årevis har vi snakket om at Solakrossen skal bli gågate, men det blir aldri satt en dato, eller et cirka årstall, for når det skal skje. Hva er det egentlig vi venter på?

Kommunen er nå i gang med endringer og forenklinger i sentrumsplanen. Det er nødvendig fordi utviklingen har stoppet opp. Vi mener stenging av Solakrossen må bli et viktig tema, og vi ser ingen grunn til å vente i årevis på at det som allerede skal skje vil skje. Atkomsten til sentrum med bil er god, selv uten parkeringsplassene i Solakrossen. Skal vi ha én sentrumsgate der en kan vrimle og leke må vi innse at vi kan ikke kjøre og parkere utenfor hver eneste butikk slik vi kan i dag.

I Sola kommune er det en stor andel barnefamilier. Hvis de skal bruke sentrum må det være noe der som tiltrekker barna. Venstre sin store drøm om en superlekeplass er et slikt grep. Aktivitetsparken som kommer i stedet ved rådhuset vil antakelig bli en viktig tilvekst til innholdet i sentrum. Men det trengs enda mer. Det er selvsagt ikke kommunens oppgave verken å bygge kafeer, eller diktere sentrumsinnholdet, men gjennom de planene som legges nå vil gårdeiere, utbyggere og investorer lett kunne se muligheter dersom sentrumseiendommer enklere kan utvikles og det samtidig er tilgang på både god infrastruktur for bil, parkeringsplasser, gågate og uteområder.

Stor byggeaktivitet av boliger i sentrum spiller også inn. 40femti-prosjektet tiltrakk seg ny næring, og sentrum har vokst i sørlig retning mot McDonalds. At Solakrossen blir gågate med innhold for både store og små vil trolig bidra til å spre handel og aktivitet i hele sentrum.

Kommunen har vært på studietur til Kristiansand for å se på sentrumsutvikling, og et bedre sted kan man nesten ikke velge å reise til for å lære. Her har gågaten mye av det «riktige» innholdet for både barn, ungdom og unge voksne. I tillegg har man spisesteder med uteservering i umiddelbar nærhet av lekeområder for barn, noe som gjør at barnefamilier lett ender med å tilbringe timer i sentrum og det føles trygt fordi man hele tiden har visuell kontakt med barna.

Er det for drøyt å håpe på noe lignende for Sola? At det kommer en liten isbane på vinteren, uteservering, lekeapparater, vannfontener ungene kan springe gjennom på varme dager og et par matvogner der en kan få noe av alt det herlige som lages her i Sola?