Sola-mann dømt for vold, tyveri og hærverk

Av

Fikk strafferabatt på grunn av lang saksbehandlingstid.