Solabu (33) dømt for bedrageri

Leverte meldekort til Nav i nesten et halvt år uten å føre opp timer han arbeidet.