Kun eitt tilbod på Kvitsøy-kontrakten i Rogfast-prosjektet

Den 10. juli var det tilbodsåpning. Nå bler berre ein tilbydar blir vurdert vidare.