Stavanger universitetsjukehus oppdaterer sin oversikt over innlagte med covid-19 hver hverdag. Mandag 21. februar har 33 innlagte pasienter påvist korona. Det er to flere enn på fredag.

Ingen av pasientene mottar respiratorbehandling.

Oversikten inneholder pasienter som er innlagt med covid-19 – inkludert kvinner på føde-barsel. Pasienter i psykisk helsevern er ikke inkludert. Oversikten gjelder både innlagte der covid-19 er hovedårsak til innleggelse samt innleggelser der annen sykdom/skade er hovedårsak. Tallgrunnlaget inkluderer også pasienter som er avisolert.

Forrige uke døde to pasienter med covid-19 ved sykehuset i Stavanger. De var i aldersgruppene 80-89 år og 60-69 år.

Ved Haugesund sjukehus er 15 personer innlagt med covid-19. Det er to færre enn på fredag.