Konsulentenes skivebom gjør at regningen på Atlanten øker med 16 millioner

Konsulentene feilregnet totalt hvor mye betong som måtte bort fra Atlanten stadion.