Her er idrettsanleggene kommunen vil prioritere

Flere klubber søker om tilskudd fra spillemidler til idrettsanlegg. Kommunen har laget en prioriteringsliste som politikerne nå skal vedta.