To idrettsklubber får kommunalt tilskudd til nye investeringer

Solamodellen gir idrettsklubber mulighet til å realisere sine investeringer gjennom en tredeling av kostnadene.