Bygger litt annerledes hoteller

Av

Her er det hverken planløsninger eller lange søknader. Kun hammer og spiker, men hotellene kan bety liv eller død for de som skal bo der.