KIRKEVALGET: Sondre Søndervik (24) og Otto Nessa Ljosdal (20) er de eneste under 25 år som stiller til kirkevalget i Sola. De synes det er viktig at også unge er med i menighetsrådene.

– Det er høy gjennomsnittsalder i menighetsrådet og de ser kanskje ikke hva som er viktig for ungdommene. Jeg ønsker å ha noe si om det menigheten gjør, fra hva de sier til hva de bruker penger på. Jeg synes de må legge mer vekt på å bruke penger på barn og ungdom, sier Otto.

– Jeg har selv vært frivillig på ungdomsklubben i kirken i 12 år og konfirmantleder i ti år. Nå vil jeg gi noe tilbake og det er barna som er fremtiden, sier Sondre.

Egen valgkampanje

De stiller til valg for Tananger menighetsråd og håper de begge blir valgt inn. Sondre står i utgangspunktet på 12. plass, mens Otto står på 4. plass og de to ungdommene tenkte derfor at de måtte gjøre litt ekstra utav valgkampen.

– Vi spurte hvor grensen gikk og vi fikk grønt lys for å kjøre på med valgkamp. Så da tenkte vi at vi måtte gjøre litt ut av det, sier Sondre og Otto.

De har derfor både fått trykket opp T-skjorter med bilder av dem på, hvor det står at de er kandidater for kirkevalget og at folk må huske å stemme. I tillegg har Sondre pyntet bilen sin med de samme bildene og slagordet «stem på ungdommen for ungdommen» og «stem på oss». De har også trykket opp plakater som henger rundt omkring i Tananger kirke som oppfordrer folk å stemme på dem og delte ut vafler til alle som var på gudstjenesten forrige søndag med samme budskap.

– Normen er jo at kandidatene ikke gjør noen ting, så vi ville lage litt show, sier Otto.

– Vi tenkte at enten blir det tatt godt i mot eller så får vi folk i mot oss. Men vi har bare fått positive tilbakemeldinger, sier Sondre og ler.

– Viktig å stemme

Begge mener det er like viktig å stemme på kirkevalget som kommunevalget. Kirkevalget og kommunevalget blir arrangert samme dag hvert fjerde år. I år er valgdagene 8. og 9. september og ofte er også stemmelokalene i nærheten til hverandre.

– Hvis du ikke stemmer kan du ikke si noe om kirken heller, akkurat som med politikken. Du kan ikke klage hvis du ikke stemmer, sier Sondre.

– Kirken møter folk gjennom hele livet og jeg tror de fleste har en formening om hvordan de ønsker kirken skal være. Og da bør de stemme og ytre sin mening om det, sier Otto, som selv har stemt siden han var gammel nok.

I kirkevalget er det 15 års aldersgrense for å stemme, så her kan ungdommen også være med å påvirke. De to guttene håper de kan få flere unge til å stemme i kirkevalget og understreker at de vil jobbe for bedre tilbud til ungdommene.

De har selv vært engasjert i kirken lenge og er begge aktive som ungdomsledere på ungdomsklubben. For dem har kirken betydd mye.

– Her kan jeg være meg selv og føler meg hjemme. Jeg føler meg trygg på de som er her, sier Sondre.

– Det er en godhet her og fantastiske mennesker. Det er et trygt og godt sted, hvor du slipper å bli dømt, sier Otto.

For ungdommen

De synes Tananger kirke har mye bra å by på og peker på at du ikke trenger å gå på gudstjenester, selv om du bruker de andre tilbudene.

– På ungdomsklubben kan alle komme å henge og prate med en voksen om det de måtte ønske, sier de to ungdomslederne.

Ungdommer er derfor en av sakene de brenner for og de vil legge mer tilrette for de unge.

– Vi vil ha et mer moderne uttrykk og en kirke som følger med i tiden, uten å trø på tradisjonene. Vi skal ikke ta over kirken, men tenke på hvordan den skal være om 30 år - og da må vi ha med ungdommene, sier Otto.

Vil ha en åpen kirke for alle

– Mange har også fordommer mot kirken og jeg tenker det er viktig å snu disse fordommene, og i de tilfellene hvor det stemmer, så må vi snu innstillingen i kirken, sier Sondre.

De tenker da på for eksempel vigsel av likekjønnede eller kirkens forhold til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

– Det er mange sterke røster mot dette, men vi ønsker at alle skal være velkommen i kirken, sier Otto.

– Hvis vi skal få folk til ikke å ha fordommer mot kirken må vi være åpne, legger han til.

De ønsker at alle skal være velkomne i kirken uansett hvilken legning de har eller hva de tror på. De er også opptatt av at kirken skal kunne diskutere vanskelige tema og være åpen om dem.

– Vi må tørre å snakke om det og være gode mot hverandre uansett, sier Otto, som også håper deres (eventuelle) inntreden i menighetsrådet kan føre til flere slike diskusjoner.

Vil vise hva de står for

Guttene håper flere tanagerbuer - og solabuer forøvrig - vil gå til urnene på søndag og mandag. De forstår imidlertid godt at mange synes det er vanskelig å vite hvem de skal stemme på i kirkevalget.

– Ofte blir kandidatene til menighetsrådet bare presentert med navn, alder og yrke. Og du vet jo lite om hva denne personen vil med kirken. Dette vil vi gjøre noe med og vise hva vi står for, sier Sondre.

Sondre sin hjertesak er at kirken skal være mer åpen om tabuer og fjerne noen av dem som ikke er relevante lenger. Otto sin hjertesak er at kirken følger med i tiden og reflekterer det samfunnet vi lever i. Og for begge er det viktig at kirken er rettet mot ungdom.

– Og ungdom kommer ikke om det er tabuer, påpeker Sondre.

Kun fire dager før valgdagen planlegger guttene å gjøre noen siste støt og kanskje få truffet folk utenfor kirken også.

– Kirkevalget drukner litt i kommunevalget og vi må skille oss litt ut, sier de.