B for bingo, G for glede

Av

I over 20 år har Sola Røde Kors sørget for spenning på Soltun alderspensjonat.