PRIS: Hvert år deles det ut pressepriser i Sør-Rogaland. Kategoriene er "årets nyhetssak" og "årets reportasje". Prisene deles ut av Stavanger journalistlag, Redaktørforeningen og Universitetet i Stavanger.

Det er påmeldt åtte reportasjer i kategorien "årets nyhetssak". En av disse er saken om Jone, som opplevde mishandling og omsorgssvikt i hjemmet, men som først var 11 år før barnevernet i Sola kommune tok ham ut av hjemmet og plasserte ham i fosterhjem. Som voksen har Jone ønsket en forklaring på hvorfor det tok så lang tid.

Saken er skrevet av journalist Trine Barka Højmark og sto på trykk i Solabladet 16. mai i fjor og fikk stor oppmerksomhet. Den førte også til at han fikk en innrømmelse fra barnevernet om at ting kunne vært gjort annerledes. Politikerne i Sola fikk også en redegjørelse om saken, som kan ende som en erstatningssak i retten.

Saken om Jone kan du lese her.

Trine Barka Højmark har også skrevet reportasjen som er påmeldt kategorien "årets reportasje". Den handler om livet på lindrende enhet ved Sola sjukeheim, sett fra både pasientene og ansattes ståsted. Solabladet fikk være til stede på avdelingen en hel dag og en hel kveld for å snakke med så mange som mulig.

Reportasjen kan du lese her.