Gikk fra 82. plass til 10. plass i løpet av to år

Av

Men ordføreren ser fremdeles rom for forbedringer.