Kutter tre til fem årsverk på Sola

Av

Avinor skal kutte 80 årsverk og 3-5 av de årsverkene skal kuttes fra Stavanger lufthavn, Sola i løpet av 2016.