Sola vil ta inn 15 flyktninger i år

Av

Kommunen bes om å ta inn 20 flyktninger, men rådmannen vil ikke ta inn flere enn 15.