Fraværet går ned, men papirarbeidet går opp

Av

Selv om fraværet generelt har gått ned etter regelendringen, har kontaktlærere og administrasjonen ved Sola vgs fått mye ekstraarbeid ved å skrive ut attester og permisjoner i forbindelse med fravær.