Flere trafikkfarer ved Sola vgs

Av

Fylkeskommunen setter nå av penger til å gjøre Sola videregående skole mer trafikksikker.