Fylkeskommunene og de 42 kommuner som ble hardest rammet av smitteverntiltak under pandemien får nå til sammen 75 millioner kroner til ekstra støtte og oppfølging av barn og unge. Sola er en av disse kommunene og får nesten 660.000 kroner. Det er gruppeleder i Ap, Siv-Len Strandskog, svært fornøyd med.

– Pandemien har bidratt til å forsterke eksisterende forskjeller i skolen, og de sårbare elevene ble rammet hardest. Samtidig vet vi at ulike elever trenger ulike tiltak. Derfor er det viktig at vi politikere i Sola nå lytter til dem som er tettest på og ser behovene. Gjennom denne ekstrabevilgning kan får vi økt handlingsrom til å finne gode løsninger og tiltak.

– Jeg er glad for at regjeringen ser behovet og bevilger penger til kommunene og våre barn og unge som er hardest rammet av pandemien, legger hun til.

Skal brukes der det trengs mest

Hvordan pengene skal brukes blir opp til kommunedirektøren og staben i administrasjonen.

– Det er de som er tettest på og vet hva det er behov for. Jeg har full tiltro til at de vil velge å bruke pengene til det som trengs mest, sier Strandskog.

Bevilgningen på 75 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt av Stortinget i juni, men det er først nå at det er klart hvilke kommuner som får tilskudd fra Utdanningsdirektoratet.

– Noen steder ble hardere rammet av pandemien enn andre. Disse får nå ekstra støtte til å følge opp de barna og elevene som fikk de strengeste smitteverntiltakene, og som det gikk mest utover. Dette er i tråd med anbefalingene fra koronakommisjonen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) på regjeringens nettsider.

Bevilgningen på 75 millioner kroner kommer i tillegg til 216 millioner kroner som er bevilget til tiltak mot tapt faglig og sosial læring.

Pandemien forsterket forskjeller

Flere rapporter har vist at pandemien har ført til mer ensomhet, mangel på faglig og sosialt fellesskap og dårligere psykisk helse blant barn og unge. Undersøkelser viser også at ungdommene i områder som har hatt de strengeste smitteverntiltakene over tid har blitt hardere rammet enn ungdom andre steder i landet.

Private skoler som ligger i kommuner som mottar tilskudd vil også motta støtte etter elevtall. Totalt 158 private skoler mottar til sammen 3.309.909 kroner i denne tildelingen. Rogaland fylkeskommune mottar 1,1 millioner kroner. Av våre nabokommuner er det Stavanger som får mest med nesten tre millioner kroner. Sandnes får 1,9 millioner kroner, mens Klepp og Time kommuner får cirka 470.000 kroner hver.