Viktig løft for idretten

Av

Politikerne viser at de skjønner situasjonen klubbene er i og at det er i solasamfunnets interesse at lag og foreninger har gode kår.