Vil vise den voksne siden av Prøysen

Av

Neste uke synger Hanne Vasshus om Prøysens kvinner i Sola ruinkirke.