– Vi ønsker å gjøre folk litt tryggere. Vi har lang erfaring i å bistå mennesker i kriser, sier leder i Sola Røde Kors, Torfinn Bøe Henriksen.

Han er en av mange som var til stede da kommunen inviterte til folkemøte i påvente av at Sola skal ta imot flyktninger fra Ukraina. Kommunen er bedt om å bosette 110 flyktninger, og i tillegg kan det bli aktuelt å ta inn 150 ukrainske flyktninger på Sola sjø.

Under møtet var Bøe Henriksen en av flere som tok ordet, og da snakket han om psykososial førstehjelp, som er et kurs som organisasjonen tilbyr.

– Nå inviterer vi alle som er interessert til kulturhuset onsdag neste uke. Det er i godt samarbeid med kommunen og kulturhuset, sier han.

Vil gi trygghet

Kurset er et kort innføringskurs i psykososial førstehjelp, og er ment for alle som skal bidra i mottak og aktiviteter for flyktninger fra Ukraina. Sola Røde Kors ønsker å gi god råd, slik at frivillige og organisasjoner som bidrar kan være litt mer trygge i dette viktige arbeidet.

– Det er ikke sikkert at vi har svar på alt folk spør om, men vi tror at dette vil bidra til at de kjenner seg litt tryggere når de skal møte mennesker som har vært på flukt fra krig, sier Torfinn Bøe Henriksen.

Kurset er gratis, men alle må melde seg på ved å klikke «kjøp billett» på kulturhusets nettside.